Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Creativities – transcending boundaries in higher music education

PROJECT LEADER:
Anna Houmann, Senior Lecturer in Methodology
Eva Sæther, associate professor in Music Education Research

Projektbeskrivning:
De musiklärare vi utbildar nu kommer att undervisa ungdomar som föds på 2040-talet och går i pension runt 2105. Det enda vi vet om vad de kommer att ha nytta av på vägen är förmågan att skapa nytt, med mening. Det vill säga kreativitet. Musikundervisning har inom sig en stor potential att utveckla och tydliggöra och därmed bidra till en omvandling av synen på kunskap inom utbildning och skola.

Det finns gott om forskning som visar att kreativitet är alldeles livsnödvändigt för såväl individ som samhälle. Det finns dessutom gott om studier som visar konstens och musikens förmåga att både ge näring till och fostra denna kreativitet.  I projektet ”Creativities – transcending boundaries in higher music education” är syftet att låta denna insikt genomsyra den nya lärarutbildningen i musik vid Musikhögskolan i Malmö, och samtidigt bidra till kunskapsfrontens utvidgning genom nationella och internationella forskarnätverk.  Vi gör det tillsammans – praktiker, forskare och studenter.

Nyckelord: risktagande trygghet, lustfyllt allvar, och forskning i nätverk
För vidare information kring bokprojekt, läsecirklar och pågående aktiviteter se hemsidan: www.creativities.org.
Projektledare: Fil. Dr. Anna Houmann och docent Eva Sæther

More information